Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Korekta ogłoszenia przetargu na remont budynku Starostwa sprawa: ZP.272.4.17.2011

2011-07-20 11:13:30
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 197183-2011 z dnia 2011-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łęczna
Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i charakterystyką zadania, polegające...
Termin składania ofert: 2011-08-05
________________________________________
Numer ogłoszenia: 197537 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197183 - 2011 data 20.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, fax. 081 7526464.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja II.
• W ogłoszeniu jest: Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa. ZP.272.4.17.2011.
• W ogłoszeniu powinno być: Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych. ZP.272.4.17.2011.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
• W ogłoszeniu jest: Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i charakterystyką zadania, polegające na: 1) II piętro, dotyczy pokoju o nr 216 i 217: a) wyburzenie istniejącej ściany i położenie nowej ściany (przesunięcie o 1 metr w stosunku do istniejącej w pomieszczeniu Nr 217 w kierunku p. nr 216 ) II piętra i zmiany funkcji z pozostałej powierzchni pokoju biurowego nr 217 na korytarz, łączący korytarz II piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem II piętra budynku (Berlin), b) ułożenie płytek gresowych w łączniku korytarza, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza, c) dostosowanie występujących w pokoju nr 217 instalacji do nowej funkcji pomieszczenia. d) Demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, e) Zburzenie ściany pokoju 216 pomiędzy istniejącym korytarzem a pokojem. 2) I piętro, dotyczy pokoi o nr 117 i 118: a) przesunięciu w pokoju nr 118 I piętra ściany o ok. 1 metr w stosunku do istniejącej w kierunku pokoju nr 117 (do ościeży drzwi nowego wejścia), b) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, c) dobudowa ściany w pokoju nr 117 wydzielająca łącznik korytarza, d) przeniesienie zdemontowanej lady z nowego korytarza do wydzielonego pomieszczenia na istniejącym korytarzu, e) zmiany funkcji z powstałej powierzchni na korytarz łącznik pomiędzy korytarzem I piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią a korytarzem I piętra budynku (Berlin), f) ułożenie na powierzchni korytarza - łącznika gresu w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza, g) montaż 2 szt. drzwi wejściowych do pokoju nr 117 i 118 (zamki klasy C, antywłamaniowe, EI30) z nowo powstałego łącznika korytarza , h) dostosowanie występujących w pokoju nr 117 i 118, nowego wydzielonego pomieszczenia z istniejącego korytarza i korytarza - łącznika instalacji do nowej funkcji pomieszczeń, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydz. KTD miejsca planowanych punktów zasilających, i) montaż rolety antywłamaniowej w korytarzu łączniku przy drzwiach p.poż. 3) Parter, dotyczy pokoju Nr 10, Sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pokoju socjalnego, sali konferencyjnej oraz pokoju nr 7 i 8: a) wyburzeniu ściany w pomieszczeniu pomiędzy pokojem socjalnym a sanitariatem, b) wybudowania ścianek działowych w zakresie sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia służbowego dla dozorcy. c) położenie glazury na ścianach, na wybudowanych ściankach, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką istniejącej glazury na pozostałych ścianach oraz uzupełnienie gresu na podłożu, w miejscu demontażu ścian z zgodnej kolorystyce z istniejącym, d) pomieszczenie dozorcy - wykładzina pcv oraz malowanie farbą emulsyjną, e) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, f) wyburzenie ściany pomiędzy obecnym sanitariatem dla niepełnosprawnych a pomieszczeniem nr 10 oraz uzupełnienie ściany pomiędzy pokojem nr 10 a salą konferencyjną (dotyczy zdemontowanych drzwi wejściowych sali konferencyjnej, g) wymiana drzwi wejściowych do pokoju nr 9 (sala tymczasowego składania dokumentów) na drzwi aluminiowe pełne, z zamkami klasy C, antywłamaniowe, h) zmiany funkcji z powstałej powierzchni pokoju gospodarczego, części pokoju nr 10 i części sali konferencyjnej na korytarz łącznik łączący korytarz parteru budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem parteru budynku (Berlin), i) położenie płytek gresowych na powierzchni korytarza - łącznika, j) instalacja folii antywłamaniowej na oknach pomieszczenia do tymczasowego miejsca składania dokumentów, w sumie 9 okien, pozostały zakres robót w pomieszczeniu dotyczyć będzie wykonawcy regałów jezdnych, k) instalacja przeciwdymowych oraz czujników ruchu w pomieszczeniu do tymczasowego miejsca składania dokumentów z podłączeniem do istniejącego systemu alarmowego w budynku Starostwa. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7- prace remontowe i renowacyjne. UWAGA: Prace odbywać się będą na czynnie funkcjonującym budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej..
• W ogłoszeniu powinno być: Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i charakterystyką zadania, polegające na: 1) II piętro, dotyczy pokoju o nr 216 i 217: a) wyburzenie istniejącej ściany i położenie nowej ściany (przesunięcie o 1 metr w stosunku do istniejącej w pomieszczeniu Nr 217 w kierunku p. nr 216 ) II piętra i zmiany funkcji z pozostałej powierzchni pokoju biurowego nr 217 na korytarz, łączący korytarz II piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem II piętra budynku (Berlin), b) ułożenie płytek gresowych w łączniku korytarza, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza, c) dostosowanie występujących w pokoju nr 217 instalacji do nowej funkcji pomieszczenia. d) Demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, e) Zburzenie ściany pokoju 216 pomiędzy istniejącym korytarzem a pokojem. 2) I piętro, dotyczy pokoi o nr 117 i 118: a) przesunięciu w pokoju nr 118 I piętra ściany o ok. 1 metr w stosunku do istniejącej w kierunku pokoju nr 117 (do ościeży drzwi nowego wejścia), b) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, c) dobudowa ściany w pokoju nr 117 wydzielająca łącznik korytarza, d) przeniesienie zdemontowanej lady z nowego korytarza do wydzielonego pomieszczenia na istniejącym korytarzu, e) zmiany funkcji z powstałej powierzchni na korytarz łącznik pomiędzy korytarzem I piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią a korytarzem I piętra budynku (Berlin), f) ułożenie na powierzchni korytarza - łącznika gresu w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza, g) montaż 2 szt. drzwi wejściowych do pokoju nr 117 i 118 (zamki klasy C, antywłamaniowe, EI30) z nowo powstałego łącznika korytarza , h) dostosowanie występujących w pokoju nr 117 i 118, nowego wydzielonego pomieszczenia z istniejącego korytarza i korytarza - łącznika instalacji do nowej funkcji pomieszczeń, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydz. KTD miejsca planowanych punktów zasilających, i) montaż rolety antywłamaniowej w korytarzu łączniku przy drzwiach p.poż. 3) Parter, dotyczy pokoju Nr 10, Sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pokoju socjalnego, sali konferencyjnej oraz pokoju nr 7 i 8: a) wyburzeniu ściany w pomieszczeniu pomiędzy pokojem socjalnym a sanitariatem, b) wybudowania ścianek działowych w zakresie sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia służbowego dla dozorcy. c) położenie glazury na ścianach, na wybudowanych ściankach, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką istniejącej glazury na pozostałych ścianach oraz uzupełnienie gresu na podłożu, w miejscu demontażu ścian z zgodnej kolorystyce z istniejącym, d) pomieszczenie dozorcy - wykładzina pcv oraz malowanie farbą emulsyjną, e) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, f) wyburzenie ściany pomiędzy obecnym sanitariatem dla niepełnosprawnych a pomieszczeniem nr 10 oraz uzupełnienie ściany pomiędzy pokojem nr 10 a salą konferencyjną (dotyczy zdemontowanych drzwi wejściowych sali konferencyjnej, g) zmiany funkcji z powstałej powierzchni pokoju gospodarczego, części pokoju nr 10 i części sali konferencyjnej na korytarz łącznik łączący korytarz parteru budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem parteru budynku (Berlin), h) położenie płytek gresowych na powierzchni korytarza - łącznika. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7- prace remontowe i renowacyjne. UWAGA: Prace odbywać się będą na czynnie funkcjonującym budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej..


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe