Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na usługi przewozu i rekreacji dla pracowników PZAZ

2011-07-13 12:58:28

wynik przetargu

Numer sprawy: ZP.272.4.16.2011 Łęczna, 2011-07-13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 90 000,00 zł. br.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego :
Przedsiębiorstwo STANPOL, Przytuła Stanisław, Ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto wycieczki zł Miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusy oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Program wycieczki Zaproponowany I termin wycieczki Zaproponowany II termin wycieczki
1. Przedsiębiorstwo STANPOL
Przytuła Stanisław
Ul. Stefanii Pawlak 3
21-010 Łęczna 80 955,00 32: 32 x100 x 30% = 30 punktów 74:74x100x 20 % = 20 punktów 30.07.2011 -06.08.2011 27.08-03.09.2011
2. Biuro Turystyczne EWA Ewa Sanetra, 34-300 Żywiec, ul. Rynek 22 210 015,00 25/32x100x30% = 23,44 punktów 68:74x100x20%= 18,38 punktów 08.0811-15.08.2011 17.08.11-24.08.2011
3. Biuro Podróży SOLTUR Sp. z o.o. 31-011 Kraków, ul. Pl. Szczepański 5 89 775,00 30: 32x100x30%=28,13 punktów 69 : 74 x 100 x 20% = 18,65 punktów 30.07.2011 do 06.08.2011 Brak terminu ustalonego przez wykonawcę

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta Nr 2 firmy Biuro Turystyczne EWA Ewa Sanetra, 34-300 Żywiec, ul. Rynek 22, firma nie przedstawiła właściwego dowodu ubezpieczenia, na wymaganą kwotę jako warunku udziału w postepowaniu. Odrzucono ofertę na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2) Oferta Nr 3 Biuro Podróży SOLTUR Sp. z o.o. 31-011 Kraków, ul. Pl. Szczepański 5, firma nie wiarygodnego dysponowania osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz jako warunku udziału w postepowaniu. Odrzucono ofertę na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2011-07-21 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu. Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych