Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 ZP.272.4.16.2011

2011-07-05 12:12:51
ZP.272.4.16.2011 Łęczna, dnia 2011-07-05

Pytania i odpowiedzi Nr 1Dotyczy: zapytania do treści SIWZ ZP..2724.16.2011 w zakresie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.


W imieniu Zamawiającego, Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04-07-2011r. o godz. 13:55 :

1. w związku z programem uwzględniającym wjazdy kolejkami linowymi, wycieczki piesze do wodospadów Krimml oraz w innych wysokogórskich regionach proszę
o określenie:
a) czy stopień niepełnosprawności umożliwia uczestnikom korzystanie z w.w. atrakcji (wspomniano o wózkach inwalidzkich),
b) ilości osób poruszających się na wózkach, oraz ilości opiekunów. Pytania wynikają ze względów organizacyjnych.
c) procentowe lub ilościowe – zmiany liczby uczestników. Bez tej informacji nie jest możliwa wycena wycieczki, gdyż istotnym jest czy to będzie 10 czy 50% mniej lub więcej osób (kwestia chociażby wielkości autokaru)
2. Proszę o sprecyzowanie terminu wycieczki. W SIWZ jest informacja że termin rozpoczęcia nie później niż do 31.08.2011r.. Natomiast w anonsie o przetargu, że Zakończenie musi nastąpić 31.08.2011.
W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniamy:

Ad.1) a) Z atrakcji min. kolejki linowe, wycieczki piesze do wodospadów Krimml, należy założyć że skorzystają wszyscy pracownicy, jeżeli będą duże utrudnienia to w trakcie wycieczki będą one na bieżąco analizowane.
b) Prawdopodobnie w I terminie może pojechać min. 4 osoby towarzyszących, a w II terminie - min. 6 osób.
c) Zakładamy, że z przyczyn niezależnych może z obu grup nie pojechać najwyżej 5 osób.
Ad.2) Proponowane przez zamawiającego terminy wyjazdu, jako przykładowe :

I termin- 30.07. do 6.08.2011 zgłosiło się 25 pracowników, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim, 4 osoby poruszające się przy pomocy laski.

II termin- 27.08. do 3.09.2011 - 19 pracowników, w tym 3 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, 2 osoby mają problemy z poruszaniem się ( laska).

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych