Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na prace ...

Wynik przetargu na prace remontowe ZSG Łęczna z podziałem na dwa zadania ZP.272.4.13.2011

2011-05-31 09:08:44
Numer sprawy: ZP.272.4.13.2011 Łęczna, 2011-05.31


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: na prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remontu sanitariatów w ZSG Łęczna, z podziałem na dwa zadania.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 100 000,00 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty:
Na zadanie Nr 1 ofertę nr 4 na realizację wymiany okien : EVERPROF Sp. z.o.
Kolonia Świdnik Mały 53 D, 20-258 Lublin, cena brutto oferty 35 043,25 zł, termin wykonania 19.08.2011r.;
Na zadanie Nr 2 ofertę nr 3 na remont sanitariatów : Firma Budowlana EDBUD Edward Wójcik
20-709 Lublin, ul. Krasińskiego 3/28, cena oferty brutto 43 425,05 złotych.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4, następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 1 Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 2
1. S-BUD M.Sarnecki, A. Strawa s.c.
ul. Targowa 19, 21-040 Świdnik Oferta odrzucona Oferta odrzucona
2. RFI PPHU Robert Fryc
ul. Ofelii 6, 20-711 Lublin - 91,48
3. Firma Budowlana EDBUD Edward Wójcik
20-709 Lublin, ul. Krasińskiego 3/28 84,96 100,00
4. EVERPROF Sp. z.o.
Kolonia Świdnik Mały 53 D, 20-258 Lublin 100,00 -

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 na zadanie nr 1 i zadanie nr 2, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzucił ofertę, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta zawiera błędy
w podaniu cen za poszczególne zadania, których nie można uznać jako nieistotne .
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2011-06- 08 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków