Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zapytania na odkażanie klimatyzatorów oraz korekte zawieszenia 1 szt. klimatyzatora

2011-05-24 13:33:34
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie odkażania klimatyzatorów DAIKIN Industriens (LTD 2007 (F000735, FTN 35DAV 3B) szt. 3 i SHARP (AY-AP12FHR) szt. 1, (w sumie 4 szt.)
- wykonanie korekty zawieszenia klimatyzatora DAIKIN Industriens (LTD 2007 (F000735, FTN 35DAV 3B) w celu eliminacji skraplania do wewnątrz - zamontowanych na II piętrze budynku Starostwa, usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą do 31.05.2011r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 861,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdz. 75020, § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) CLIMATEL Paweł Denis, ul. Orkana 19/46, 20-504 Lublin, NIP.712-204-60-01, tel 0513 535 535 fax 081/526 33 66 biuro@climatel.pl www.climatel.pl, kwota brutto : za odkażanie klimatyzatorów 688,80 + za korektę zawieszenia klimatyzatora307,50 zł , cena łączna brutto = 996,30 zł,
2) Auto_Gaz HI-FI Bartłomiej Dudek, ul. Słoneczna 2, 21-010 Łęczna, NIP 713-117-45-08, tel. 509 483 065, kwota brutto oferty łącznie: 615,00 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:

Auto_Gaz HI-FI Bartłomiej Dudek, ul. Słoneczna 2, 21-010 Łęczna, NIP 713-117-45-08, kwota oferty brutto: 615,00 zł,
oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

24.05.2011r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam

………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa