Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na usługę odkażania klimatyzatorów oraz eliminacji skraplania do wewnątrz pomieszczenia

2011-05-20 11:09:14
ZP. 272.1.4.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- wykonanie odkażania klimatyzatorów DAIKIN Industriens (LTD 2007 (F000735, FTN 35DAV 3B) szt. 2 i SHARP (AY-AP12FHR) szt. 1, (w sumie 4 szt.) oraz korekty zawieszenia klimatyzatora DAIKIN Industriens (LTD 2007 (F000735, FTN 35DAV 3B) w celu eliminacji skraplania do wewnątrz
- zamontowanych na II piętrze budynku Starostwa, usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95.


Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie nie późniejszym niż do 31.05. 2011r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt : 081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 24.05.2011r. godziny 08:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty


Łęczna dnia 20.05.2011r. .................................................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków