Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa światłowodu na terenie miasta Łęczna ZP.272.4.11.2011

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 13.05.2011 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.11.2011


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa światłowodu na terenie miasta Łęczna” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 02.05.2011r. pod numerem 128215 – 2011) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
Czy we wszystkich relacjach jest wystarczający rurociąg 2-otworowy? Na odcinku
od ul. Staszica do Starostwa Powiatowego niezbędny jest rurociąg 3-otworowy.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wskazał minimalną ilość otworów rurociągu natomiast jeżeli wykonawca
na etapie przygotowania oferty czy też projektowania stwierdzi że konieczne jest zbudowanie rurociągu z większą ilością otworów wtedy powinien uwzględnić to w projekcie.
Tym samym zamawiający dopuszcza w miejscach gdzie jest to konieczne użycie
rurociągu 3 – otworowego.
Pytanie nr 2:
Czy włókna sprowadzone do serwerowi UM i serwerowi Starostwa Powiatowego mogą być prowadzone w jednym kablu światłowodowym?
Odpowiedź nr 2:
Włókna w relacji UM Łęczna – serwerownia centralna mogą być prowadzone w jednym kablu z wyłączeniem włókien które mają być prowadzone dedykowanym kablem zgodnie
z PFU.
Pytanie nr 3:
Jakiej wysokości szafy 19” przewiduje się w obiektach i czy mają być dostarczone przez Wykonawcę?
Odpowiedź nr 3:
Szafy o wysokości 24 U mają zostać dostarczone przez wykonawcę.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa