Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na termomodernizację budynków ZSR Kijany. ZP. 272.4.10.2011

2011-05-06 11:09:02
Numer sprawy: ZP.272.4.10.2011 Łęczna, 2011-05.06OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: na termomodernizację budynków (kuchni, stołówki, łączników przy stołówce i przy warsztatach oraz warsztatu) ZSR Kijany.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 199 210,41 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 6 na realizację zamówienia publicznego : CROM Andrzej Witek, ul. Diamentowa 27c, 20-471 Lublin, cena brutto oferty 143 3207,62 zł, termin wykonania 15.07.2011r.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 90 jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 10, następujących ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punkty za ofertę
1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o., ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin 67,32
2. Kraska Tomasz OLI Ostrówek 54r, 21-013 Puchaczów 82,15
3. Usługowy Zakład remontowo-Budowlany Roman Bednarczyk, 20-627 Lublin, ul. P. Wołodyjowskiego 3/26 84,99
4. KONTAKT Konrad Dzieńkowski, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 5 89,46
5. PAL-BUD Marek Palak, 20-827 Lublin, ul. Zbożowa 27 70,25
6. PHU MARTEN-BUD 21-007 Mełgiew, Jacków 119B 72,81
7. CROM Andrzej Witek, ul. Diamentowa 27c, 20-471 Lublin 100,00
8. TOKBUD Tomasz Karaś, 21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 42 82,53
9. Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 14 71,62
10. Usługi Remontowo-Budowlane Czesław Sternik, 21-100 Lubartów, ul. Wierzbowa 38 94,57

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy
w terminie - 2011-05- 12 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2022 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron