Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na modernizację ewidencji gruntów i budynków Gm. Ludwin ... ZP.2724.9.2011

2011-04-21 11:56:26
Numer sprawy: ZP.2724.9.2011 Łęczna, 2011-04-21OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych oraz uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Czarny Las, Dąbrowa, Dratów, Dratów-Kolonia, Grądy, Jagodno, Kaniwola, Kobyłki, Kocia Góra, Krzczeń, Ludwin, Ludwin-Kolonia, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze, Stary Radzic, Uciekajka, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy w jednostce ewidencyjnej Ludwin, powiat łęczyński. CPV: 71354300-7 – Usługi badań katastralnych.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 450 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 6 na realizację zamówienia publicznego : GLOBMATIX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2,
20-209 Lublin.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 90 jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 8, następujących ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punkty za ofertę
1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne :OPGK” Sp. z o.o. , ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk 83,33
2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów 59,52
3. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. 3-Maja 85 57,11
4. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Spółka z o.o. w Elblągu, 82-300 Elbląg, Al. Tysiąclecia 11 63,79
5. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice 51,93
6. GLOBMATIX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin 100,00
7 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o., 20-072 Lublin, ul. Czechowska 2 76,81
8 Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne EGiB Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Chmielna 2A, 20-079 Lublin 54,81

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2011-04-28 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa