Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawe z montażem platformy przyschodowej dla PCPR Łeczna, znak: ZP.2724.8.2011

2011-04-01 14:54:50
Numer sprawy: ZP.2724.8.2011 Łęczna, 2011-04-01

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na zakup z dostawą i montażem oraz serwisem i konserwacją w okresie objętym gwarancją platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej, ul. Staszica 9
CPV: 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 72 193,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr … na realizację zamówienia publicznego :


2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 następujących ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punkty za ofertę
1. PUHP PILAWA Eugeniusz Pilawa,
78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1 Oferta odrzucona
2. GARAVENTA LIFT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Miedzyleska 4, 50-514 Wrocław 91,54
3. Orto Plus Lifts Karczmarczyk, Hutnik Sp. J
Al. Niepodległości 14, 42-216 Częstochowa 96,48
4. FH ART. MED. J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. J.
ul. Św. Antoniego 18/3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Oferta odrzucona
5. RS Technika Ireneusz Rafalik
Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka 100,00
6. INWESTPROJEKT – DŻWIG Sp. z o.o.
ul. Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin Oferta odrzucona

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta Nr 1 firmy- PUHP PILAWA Eugeniusz Pilawa, 78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1, firma zaproponowała urządzenie (platformę przyschodową model V65. Zamawiający wymagał wg siwz platformy przyschodowej o napędzie elektrycznym – linowym, natomiast zaproponowany model ma napęd elektryczny zębatkowy a wymiary zaproponowanego urządzenia (podano 830mmx 700mm) różnią się istotnie od parametrów technicznych (1000mm x 800mm) podanych przez zamawiającego.

2) Oferta Nr 4 firmy - FH ART. MED. J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. J. ul. Św. Antoniego 18/3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 2, według uzasadnienia faktycznego: firma zaproponowała urządzenie (platformę przyschodową typ T80) podając do wyboru i uznania zamawiającego dwa typy tego urządzenia:
a) w obudowie metalowej,
b) w obudowie plastikowej.
Zamawiający w dziale 4 siwz nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych. Na podstawie zapisu art. 87 ust. 1 wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie, lecz w złożonym wyjaśnieniu ponownie podał oba typy obudowy do uznania zamawiającego.

3) Oferta Nr 6 - INWESTPROJEKT – DŻWIG Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 2, według uzasadnienia faktycznego: firma zaproponowała urządzenie (platformę przyschodową model V65 UROPA (1.04.2007). Zamawiający wymagał wg siwz platformy przyschodowej o napędzie elektrycznym – linowym, natomiast zaproponowany model ma napęd elektryczny zębatkowy a wymiary zaproponowanego urządzenia (podano 830mmx 650mm) różnią się istotnie od parametrów technicznych (1000mm x 800mm) podanych przez zamawiającego.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2011-04-07 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

____________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www