Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zmiana ogłoszenia na dostawę platformy przyschodowej ZP.2724.8.2011

2011-03-24 11:57:49
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93287-2011 z dnia 2011-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łęczna
Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa i montaż platformy przyschodowej, wewnętrznej, elektrycznej, b) prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i konserwacji platformy przyschodowej, wewnętrznej, elektrycznej w okresie 24...
Termin składania ofert: 2011-03-31
________________________________________
Numer ogłoszenia: 95073 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93287 - 2011 data 23.03.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
• W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35..
• W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56..
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.2.
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający może maksymalnie wydłużyć termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dni, tym samym termin wykonania przedmiotu zamówienia przedłuża się do 8 tygodni (56 ) od dnia podpisania umowy z wykonawcą.


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron