Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: ZP. 3431/04/2011

2011-03-18 09:17:02
Łęczna, dn.17.03.2011r.
Znak sprawy: ZP. 3431/04/2011

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Grzegorz Potyrała IDSOFT, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 95%, termin wykonania zamówienia – waga 5% ), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

1. Konsorcjum:
QBS Jan Kubań,
02-656 Warszawa,
ul. Ksawerów 30/85,
Koncept-L S.A.
03-310 Warszawa,
ul. Odrowąża 15
87,13 pkt 1,04 pkt 88,17 pkt

2. Systemy Kodów Kreskowych S.A.,
ul. Wadowicka 8A,
30-415 Kraków
91,86 pkt 0,56 pkt 92,42 pkt

3. Mikrobit Sp. z o.o.
ul. Zana 39,
20-601 Lublin
62,68 pkt 0,56 pkt 63,24 pkt

4. Grzegorz Potyrała IDSOFT
ul. Królewska 2/2,
30-045 Kraków
95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 pkt


Dziękujemy za udział w postępowaniu


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe