Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na materiały do ploterów, znak: ZP.2724.5.2011

2011-02-11 12:10:10
Numer sprawy: ZP.2724.5.2011 Łęczna, 2011-02-11

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na dostawę papieru w rolach i materiałów eksploatacyjnych do ploterów
CPV: 37823700-0 papier do kreślenia map,
30192112-9 głowice barwiące do maszyn drukujących.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 10 499,96 złotych brutto, kwotę tę następnie zwiększono do wartości złożonych ofert brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na realizację zamówienia publicznego :
Zadanie nr 1: oferta Nr 2 złożona przez Wesjan s.c. Wiesław Krawczyński, R. Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89;
Zadanie nr 2: oferta Nr 1 Reprotop Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 113, 30-023 Kraków

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Nr oferty Nr zadania Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punkty za ofertę
1. 2 Reprotop Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 113, 30-023 Kraków 100,00
2. 1 Wesjan s.c. Wiesław Krawczyński, R. Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta
6. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2011-02-17 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114
(I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.


____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna