Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. ZP.3431/01/2011

2011-01-18 16:06:18

Numer ogłoszenia: 8036 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 1906 - 2011 data 05.01.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). * W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2011 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, pokój 111(kancelaria ogólna).. * W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2011 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, pokój 111(kancelaria ogólna)..

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe