Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na szkolenia zawodowe dla ZSG Łęczna Sprawa: ZP.3431/44/2010

2011-01-10 14:13:50
Numer sprawy: ZP.3431/44/2010 Łęczna, 2011-01-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na wykonanie usług szkoleniowych pod nazwą:
1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu POKL - Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie :
Nazwa szkoleń:
1) Dodatkowe zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej z pomiarami (SEP) dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
3) Zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. CPV: 8050000-9- usługi szkoleniowe
80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 140 000,00 złotych brutto
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego : oferta Nr 1 złożona przez
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy punkty za ofertę
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin 100,00
2. SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział Lublin, 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 17 87,63

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta
6. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po u[pływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2011-01-18 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114
(I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
____________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron