Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » korekta SIWZ na szkolenia ...

korekta SIWZ na szkolenia zawodowe dla ZSG w Łecznej ZP.3431.44.2010

0000-00-00 00:00:00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łęczna, dnia 04.01.2011 r.
Znak sprawy: ZP.3431/44/2010Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego: Powiat Łęczyński Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, z siedzibą ul. Bogdanowicza 9, 21- 010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu POKL –Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie :
Nazwa szkoleń:
1) Dodatkowe zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej z pomiarami (SEP) dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
3) Zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
przekazanym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną w dniu 23.12.2010 r. pod numerem 370031-2010 Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ w następujący sposób:
Było w § 3 pkt 6 :
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
Winno być;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ po korekcie.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron