Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 27/2010 ...

Uchwała nr 27/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2010r.

2011-02-11 10:29:29

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 564 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia
15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wykorzystywania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 czerwca 2000 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§1
1. Przeznacza się do dzierżawy na czas nieokreślony lokale usytuowane w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej
nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie urządzona jest KW nr LU1I/00172254/9, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 miesięcy lokale usytuowane w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej
nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie urządzona jest KW nr LU1I/00172254/9, zgodnie z załącznikiem do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Kazimierz Budka .......................

2. Andrzej Dyczewski ........................ Adam Niwiński

3. Szymon Czech ......................

4. Zbigniew Rutkowski ....................
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków