Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę zestawów do inwentaryzacji znak: ZP. 3431/33/2010

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dn.29.12.2010r.
Znak sprawy: ZP. 3431/33/2010


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn: Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
na Lubelszczyźnie. Etap III -znak: ZP.3431/33/2010” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer ogłoszenia: 338334-2010-PL; przekazanym do publikacji w dniu 09.11.2010r.,
data publikacji: 13.11.2010r.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).


Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 20.12.2010r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.12.2010r. do godz. 09.00 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
Zatem postępowanie należało unieważnić na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych