Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy ZP. 3431/33/2010

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dn. 29.12.2010r.
Znak sprawy ZP. 3431/33/2010

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów do inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca.

1.Konsorcjum:
QBS Jan Kubań,
02-656 Warszawa,
ul. Ksawerów 30/85,
Koncept-L S.A.
03-310 Warszawa,
ul. Odrowąża 15
0,00 pkt Oferta odrzucona

Złożona oferta jako oferta podlegająca odrzuceniu nie została sklasyfikowana w zakresie przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert.
W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust 1 pkt.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2022 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych