Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

odpowiedzi do pytań o łącze internetowe wraz z kosztem instalacji

2010-12-21 12:38:40
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr AG. 3411 - 21/10 z dnia 16.12.2010r.


Starostwo Powiatowe w Łęcznej informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) dotyczącym zapytania ofertowego na łącze internetowe wraz z kosztem instalacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej wpłynęły następujące zapytania:

1. RAZEM WARTOŚĆ (słownie złotych) - czy chodzi o wartość netto czy brutto, i czego to ma być wartość? Czy może w tym miejscu nic się nie wpisuje?
2. NETTO miesięcznie - należy tu wpisać łączną miesięczną wartość za łącze w Starostwie Powiatowym i w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności ul. Krasnystawska 52
Łęczna?
3. BRUTTO miesięcznie - to co w pkt 2 tej wiadomości tylko brutto?
4. NETTO umowy (poz.5) - należy wpisać łączną wartość na łącze w 2 lokalizacjach wymienionych w pkt 2 tej wiadomości ?
5. Brutto umowy (poz.6) - to co w pkt 4 tej wiadomości tylko brutto?
6. Całkowity koszt (łącznie z instalacją) - należy tu wpisać cenę brutto czy netto ? Rozumiem, że należy wpisać wartość łącznego rocznego kosztu abonamentów z tych 2 lokalizacji + łączny koszt obu instalacji?
7. Czy nr sprawy, który trzeba umieścić w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na łącze internetowe to AG. 3411 - 21/10 ?


W odpowiedzi informujemy:
Ad.1.
W tym miejscu nic nie należy wpisywać.
Ad.2.
Należy tu wpisać słownie łączną miesięczną wartość netto za łącza ( w obu lokalizacjach) – poz.2.1+2.2 tabeli

Ad.3.
Słownie poz. 4.1+4.2 tabeli

Ad.4.
Słownie pozycja 5.1+5.2 tabeli

Ad.5.
Słownie pozycja 6.1+6.2

Ad.6.
Słownie złotych łączny koszt abonamentów obu lokalizacji brutto + koszty instalacji brutto (poz.( 6.1+6.2) +(1.1+1.2)).

Ad.7. W oświadczeniu o spełnianiu warunków wpisać należy nr sprawy:
AG.3411-21/10

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa