Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik wyboru biegłego rewidenta dla SPZOZ

2010-12-17 10:53:54
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21 stycznia 2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.
2) Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.

kod CPV: 792 100 00-9

2. Określenie wartości zamówienia brutto:
10 000,00 zł brutto
Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym SP ZOZ w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, rozdział 75020. § 4210
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
Strona: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 14 tys. euro
4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) ABBA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1/15, 00-654 Warszawa, tel./faks: 22 622 17 88, tel. Kom.: 504 380 734, NIP: 118 173 53 19 – oferta na kwotę 8 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 9 840,00 zł.
2) Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski, Badanie Sprawozdań Finansowych, Doradztwo Podatkowo-Prawne, ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin. Tel/fax 81 469 17 98, e-mail: biuro@biuroaudytorskie.pl – oferta na kwotę 7 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 9 717,00 zł.
3) Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, tel/fax: 012 425 80 53, e-mail: auxilium@auxilium.com.pl – oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 7 995,00 zł.
4) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PROFIT Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41 lok. 28, 02-521 Warszawa. Tel/fax: 22 848 60 42/ 848 61 90; NIP: 521-008-89-95 – oferta na kwotę 7 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 9 225,00 zł.
5) Biuro Biegłego rewidenta Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Tel/fax: 087 520 44 98, e-mail: danajaw@op.pl – oferta na kwotę 5 650,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 6 949,50 zł.
6) AUDSULTING Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa, ul. Szwalbego 2/10, 85-080 Bydgoszcz, tel/fax: 52 322 11 61/ 328 76 79, NIP: 554-100-41-01– oferta na kwotę 7 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 8 610,00 zł.
7) Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o., ul. Piłsudzkiego 1a, 20-011 Lublin, tel/fax: 81 532 20 11/532 08 37; e-mail: info@doradca.lublin.pl , NIP: 712-015-82-56– oferta na kwotę 14 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 17 220 zł.

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty: ) Biuro Biegłego rewidenta Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Tel/fax: 087 520 44 98, e-mail: danajaw@op.pl – oferta na kwotę 5 650,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 6 949,50 zł.


17.12.2010r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Notatka stanowić będzie załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu dot. wyboru biegłego rewidenta

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron