Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Korekta wyboru wykonawcy ...

Korekta wyboru wykonawcy dot. ZP.3431/36/2010

2010-12-10 14:10:19
Numer sprawy: ZP.3431/36/2010 Łęczna, 2010-12-10
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 według rzeczywistych potrzeb zamawiającego w ilości 71 000 litrów w jednorazowych dostawach sukcesywnych (po ok. 5000 litrów) w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia uzgodnionych z Zamawiającym faksem. CPV : 09135100-5.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę
199 000,00 zł brutto.
2. Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wybrana do realizacji zamówienia firma OLBENZ Sp. z o.o. ul. Warszawska 128, 21-500 Biała Podlaska – zrezygnowała w dniu 10.12.2010r.z podpisania umowy na dostawę oleju opałowego do MOW Podgłebokie, w związku z powyższym kolejną najkorzystniejszą ofertą jest oferta NR 4 firmy PETROMONT Sp. Z o.o., 21-025 Niemce k/Lublina, ul. Przemysłowa 13.

Firmę PETROMONT Sp. Z o.o., 21-025 Niemce k/Lublina, ul. Przemysłowa 13 zapraszamy w dniu 14 grudnia na godz. 10:00 do podpisania umowy na przedmiotowe zamówienie, po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto, tj w wysokości 5 793,60 zł w jednej z form wymienionych w SIWZ.

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1. PHU ŻAR Arkadiusz Saczewski
Ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce 94,35
2. OLBENZ Sp. Z o.o.
Ul. Warszawska 128, 21-500 Biała Podlaska 100,00
3. ORLEN Petro Centrum Sp. Z o.o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock; Biuro Terenowe Petro Profit, ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce odrzucona
4. PETROMONT Sp. Z o.o., 21-025 Niemce k/Lublina, ul. Przemysłowa 13 98,16

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Dziękujemy za udział w postępowaniu. Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych