Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyniku ...

Zawiadomienie o wyniku postepowania sprawa ZP.3431/40/2010

2010-12-10 12:39:44
Numer sprawy: ZP.3431/40/2010 Łęczna, 2010-12-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na zakup z dostawą pomocy dydaktycznych dla ZSR Kijany z podziałem na 8 zadań:
1.1. Zadanie Nr 1: Pracownia obróbki ręcznej;
1.2. Zadanie Nr 2: Pracownia kontrolno-obsługowa i naprawy silników pojazdów samochodowych;
1.3. Zadanie Nr 3: Pracownia weryfikacji części i pomiarów warsztatowych;
1.4. Zadanie Nr 4: Pracownia naprawy ogumienia;
1.5. Zadanie Nr 5: Pracownia obróbki mechanicznej;
1.6. Zadanie Nr 6: Pracownia obsługowo-naprawcza podwozia i nadwozia;
1.7. Zadanie Nr 7: Pracownia obsługowo - naprawcza wyposażenia elektrycznego;
1.8. Zadanie Nr 8: Pracownia kontrolno - diagnostyczna pojazdów.
Po stronie Wykonawcy jest dostawa na jego koszt poszczególnych zestawów do siedziby Zamawiającego, we wskazane przez niego miejsce. CPV: 39162100-6.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 120 000,01 złotych brutto
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego : oferta Nr 1 złożona przez Firmę Handlowo-Usługową ORING Paweł Mazur z siedzibą Świniary Stare 115, 27-670 Łoniów

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy punkty za ofertę
1. Firma Handlowo-Usługowa ORING Paweł Mazur
z siedzibą Świniary Stare 115, 27-670 Łoniów 100,00
2. MaGoPol Gogacz Andrzej z siedzibą 26-600 Radom, ul. Witosa 67 Oferta wykluczona, a następnie odrzucona

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta Nr 2 wykonawcy: MaGoPol Gogacz Andrzej z siedzibą 26-600 Radom, ul. Witosa 67 ze względu na zapis art. 24 ust. 2 pkt. 4 - Wykonawca nie spełnił warunków udziału
w siwz określonych w dziale 3 SIWZ w zakresie wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia: pkt. 4 do 6.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Nr 2 wykonawcy: MaGoPol Gogacz Andrzej z siedzibą 26-600 Radom, ul. Witosa 67 na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy – została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu.
6. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po u[pływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2010-12-16 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114
(I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron