Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy ZP.3431/37/2010

2010-12-09 13:17:59
Numer sprawy: ZP.3431/7/2010 Łęczna, 2010-12-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakupu z dostawą do siedziby MOW Podgłębokie, według podziału na 6 zadań: artykułów spożywczych
1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 233 280,00 zł brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: PPUH SOREL Sp. z o.o. 43-225 Wola, ul. Kopalniana 2,
o/Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15, 22-200 Włodawa;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. , ul. Okszowska 41,
22-100 Chełm;
zadania Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H.,
Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Ul. Chełmska
40, 21-070 Cyców
zadania Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie,
ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm;
zadania Nr 6 złożoną przez Wykonawcę: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie, 21-010 Łęczna.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty dla poszczególnych zadań spełniają wymagania Zamawiającego i są najkorzystniejsze pod względem kryteriów określonych w SIWZ. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 10 następujących ofert:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6
1. Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H, Olszewski S, JAKOL Sp. J. Kopina, 21-070 Cyców - 98,27 100,00 - - -
2. Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna 21-002 Jastków 93,11 - - - - -
3. PPUH SOREL Sp. z o.o. 43-225 Wola, ul. Kopalniana 2, o/Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15, 22-200 Włodawa 100,00 - - - - -
4. PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. ,
ul. Okszowska 4122-100 Chełm - 100,00 91,38 - - -
5. Piekarnia Krępiec Teodozja Kubić, ul. Olimpijczyków 48, 21-007 Mełgiew - - - 77,92 - -
6. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczną, ul. Pasternik 8 97,81 - - - - -
7. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna - - - - - 100,00
8. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 - - - 97,52 - -
9. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców - - - 100,00 - -
10. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm - - - - 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy. 6. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2010-12-16 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa