Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2018-09-27 08:30:40
Stanisław Dylewski
Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy
pok. 7, parter
tel. 81 53 15220
e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl

Joanna Gańska-Skrzypczak
Zastępca Naczelnika Wydziału
pok. 5, parter
tel. 81 53 15216
e-mail: j.skrzypczak@powiatleczynski.pl

http://leczna.geoportal2.pl/
e-mail ogólny: geodezja@powiatleczynski.pl

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

■ bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów - wprowadzanie zmian z urzędu i na wniosek stron,
■ wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów - odpłatnie, na żądanie właścicieli i osób uprawnionych z zachowaniem wymogów o ochronie danych osobowych,
■ wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
■ rejestracja umów dzierżawy,
■ wydawanie postanowień i decyzji prostujących oczywiste omyłki w ewidencji gruntów,
■ prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie Excel'a

Wzór wniosku o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Excel'a

■ Miasto Łęczna i gmina Cyców

Maria Dołgań
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów
pok. 2, parter
tel. 81 53 15214
e-mail: m.dolgan@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów :
■ poniedziałek - piątek: 8.00 - 13.00

■ Gmina Ludwin

Ewa Słomczyńska
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów
pok. 6, parter
tel. 81 53 15218
e-mail: e.slomczynska@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów :
■ poniedziałek - piątek: 8.00 - 13.00

■ Gmina Milejów, gmina Spiczyn

Olga Skoczylas
Podinspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
pok. 6, parter
tel. 81 53 15219
e-mail: o.skoczylas@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów :
■ poniedziałek - piątek: 8.00 - 13.00

■ Gmina Łęczna, gmina Puchaczów

Barbara Serwin
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów
pok. 1, parter
tel. 81 53 15222
e-mail: b.serwin@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów :
■ Poniedziałek-piątek: 8.00 - 13.00

Informujemy Komorników Sądowych, że w Geoportalu Powiatu
Łęczyńskiego dostępnym pod adresem internetowym
http://leczna.geoportal2.pl/ w zakładce: „Dostęp w trybie chronionym” > „Zapytania komornicze”, został
udostępniony moduł pozwalający na wyszukiwanie dłużników jako podmiotów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Usługa zostanie udostępniona po złożeniu "Wniosku o nadanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła" - wzór wniosku do pobrania na dole strony.


POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

■ sprzedaż map wielkoskalowych do celów informacyjnych,
■ poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,
■ obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
■ weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
■ prowadzenie, aktualizacja, odnawianie i wyłączanie materiałów zgromadzonych w zasobie

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku o udostępnienie wydruku mapy zasadniczej i innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Excel'a

Informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że na dole strony znajdują się Tabele atrybutów GESUT do pobrania w formacie Word'a i PDF, niezbędne do wypełnienia i załączenia do operatu technicznego powstałego w wyniku inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu

Andrzej Fiutka
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii
pok. 4, parter.
tel. 81 53 15212
e-mail: a.fiutka@powiatleczynski.pl

Michał Kachel
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii
pok. 4, parter.
tel. 81 53 15211
e-mail: m.kachel@powiatleczynski.pl

Olga Mazurkiewicz
Geodeta ds. obsługi pzgik
pok. 4, parter
tel. 81 53 15213
e-mail: o.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl

Wioletta Jagiełło-Czech
Inspektor ds. geodezji i kartografii
pok. 4, parter
tel. 81 53 15211
e-mail: w.czech@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów:
■ poniedziałek, środa - piątek: 7.30 - 13.00
■ wtorek: 8.30 - 14.00

Informujemy, że została udostępniona usługa zgłaszania prac geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego za pomocą Geoportalu Powiatu Łęczyńskiego. Usługa zostanie udostępniona po złożeniu "Wniosku o nadanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła" - wzór wniosku i projekt umowy do pobrania na dole strony.

UZGADNIANIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

■ organizowanie narad koordynacyjnych;
■ uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
■ prowadzenie bazy GESUT w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Godziny przyjęć interesantów:
■ poniedziałek, środa - piątek: 7.00 - 15.00
■ wtorek: 8.00 - 16.00

Formularz wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci - do pobrania na dole strony.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

■ zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
■ wywłaszczanie nieruchomości,
■ oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
■ ustalanie opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
■ sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości Skarbu Państwa,
■ sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności - koszty operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca,
■ prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.

Lucyna Fronc
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
pok. 5, parter
tel. 81 53 15217
e-mail: l.fronc@powiatleczynski.pl

Łukasz Bijata
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
pok. 5, parter
tel. 81 53 15215
e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów:
■ poniedziałek, środa-piątek: 7.00 - 15.00
■ wtorek: 8.00 - 16.00

INNE SPRAWY

■ klasyfikacja gruntów na wniosek strony;
■ wymiana gruntów na wniosek stron;
■ prowadzenie postępowania scaleniowego gruntów;
■ zwroty działek pod zabudowaniami oraz działek dożywotniego użytkowania na rzecz osób uprawnionych, które zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z przekazywaniem gospodarstw rolnych za świadczenia emerytalne.

Joanna Gańska-Skrzypczak
Inspektor ds. Klasyfikacji Gruntów i Gospodarki Nieruchomościami
pok. 5, parter
tel. 81 53 15216
e-mail: j.skrzypczak@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów:
■ poniedziałek, środa - piątek: 7.00 - 15.00
■ wtorek: 8.00 - 16.00

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków