Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawę art. spożywczych i chemicznych dla PZAZ

2010-12-02 13:52:17
Numer sprawy: ZP.3431/34/2010 Łęczna, 2010-12-02
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na 11 zadań: artykułów spożywczych i art. chemicznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 611 520,00 zł brutto, którą następnie zwiększył do ceny najkorzystniejszej oferty na zadanie Nr 1 i Nr 2.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na realizację zamówień publicznych, dotyczące:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno- Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H. Olszewski S., JAKOL Sp. J. Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41;
zadania Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 21-070 Cyców, ul. Chełmska 40;
zadania Nr 6 złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm;
zadania Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: Arur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie,
21-010 Łęczna;
zadania Nr 8 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 9 złożoną przez Wykonawcę: PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna,
22-100 Chełm, ul. Okszowska 41;
zadania Nr 10 złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa
CEZAL Sp. z o.o. 20-147 Lublin, ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38;
zadania Nr 11 złożoną przez Wykonawcę: Henry Kruse Sp. z o.o, Bielany Wrocławskie
Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego, są ważne, nie podlegają odrzuceniu i są najkorzystniejsze pod względem wymagań zawartych w siwz. 3. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono 12 ważnych następujących ofert, na poszczególne zadania:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Almax-Dystrybucja Sp. z o.o
Panieńszczyzna
21-002 Jastków 99,40 - - - - - - - - - -
2 Konsorcjum Handlowe GHL Sp. z o.o , ul. Wł. Grabskiego 23
20-330 Lublin - - - - - - - - 91,35 - -
3 Zakład Produkcyjno- Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S., JAKOL Sp. J. Kopina, 21-070 Cyców - - 100,00 79,75 - - - - - - -
4 Henry Kruse Sp. z o.o
Bielany Wrocławskie
Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce - - - - - - - - - - 100,00
5 ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 - 100,00 - - - - - 100,00 - - -
6 ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00 - - - - - - - - - 98,89
7 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 - - - - 90,94 - - - - - -
8 PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41 - - 99,96 100,00 - - - - 100,00 - -
9 Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH
w Chełmie, ul. Chemiczna 4,
22-100 Chełm - - - - - 100,00 - - - - -
10 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Sp. z o.o.
20-147 Lublin, ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38 - - - - - - - - - 100,00 86,32
11 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 21-070 Cyców, ul. Chełmska 40 - - - - 100,00 - - - - - -
12 Artur Niećko
Ciechanki Krzesimowskie 62
21-010 Łęczna - - - - - - 100,00 - - - -

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie wykluczono i nie odrzucono ofert.

5. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-12-14
na godz. 10:00 do 12:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa