Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawy mater. biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. ZO.3431/31/2010

2010-12-01 12:29:51
Numer sprawy: ZP.3431/31/2010 Łęczna, 2010-12-01
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot.: dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV:21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 137 000,00 zł brutto, którą następnie zwiększył do ceny najkorzystniejszej oferty na zadanie Nr 1 i Nr 2.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89;

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego, są ważne, nie podlegają odrzuceniu i są najkorzystniejsze pod względem wymagań zawartych w siwz. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
Zadanie Nr 1 Zadanie Nr 2
1. RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Spółka Jawna
00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/107A - odrzucona
2. Biuro PLUS Lucyna i Adam Kostyra Sp. J., ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 74,83 -
3. Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o. , Ul. Rynek 10 , 23-235 Annopol 85,34 85,20
4. Wesjan s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, Al. Jana Pawła II 89. 21-010 Łęczna 100,00 100,00
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie wykluczono ofert, natomiast na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z zapisem art. 90 ust. 3 ustawy – odrzucono ofertę Nr 1 w zakresie zadania Nr 2, tj. firmę RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Spółka Jawna, 00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/107A - Wykonawca nie złożył wyjaśnień na okoliczność rażąco niskiej ceny oferty.
6. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-12-10 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. 7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Dziękujemy za udział w postępowaniu.
____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron