Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na dostawę gadżetów promujących projekt pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Znak sprawy: ZP.3431/39/2010

2010-11-24 10:00:02
Łęczna, dnia 24.11.2010 r.
Znak sprawy:ZP.3431/39/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promujących projekt pn. „Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego” przekazanym do publikacji Urzędowi Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2010 r. opublikowanym w dniu 19.11.2010 r. pod numerem 331013-2010 do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
Smycz odblaskowa może być znakowana tylko metodą sitodruku, umożliwiającą naniesienie max 3 kolorów. Czy dopuszczacie Państwo taki wariant?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuję, iż zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2010- 2013 w przypadku, gdy zastosowanie zestawienia znaków w wersji kolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenie, grawerunek itp.), dopuszczalne jest zastosowanie zestawienia znaków w odcieniach szarości lub w wariancie
achromatycznym – czarnym i niebieskim.
Zamawiający dopuszcza oznaczenie w wariancie achromatycznym- czarnym.


Przewodniczący Powiatu Łęczyńskiego

Adam Niwiński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna