Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na tablice informacyjne do oznaczania pojazdów

2010-11-22 12:24:10
Numer sprawy: ZP.3431/30/2010 Łęczna, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot. : wykonania i dostawy nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 186 poz. 1322 z późn. zm.). CPV: 31523200-0;
2. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 293 748,60 zł brutto.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3:
TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel. Sp. Jawna,
z siedzibą: 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu, spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą ilość punktów.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 H&K ORYGINAL Sp. z o.o. Tablice Rejestracyjne, 42-690 Tworóg, ul. Głowackiego 4 Oferta wykluczona
2 EUROTAB Sp. z o.o.
Ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań 82,50
3 TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel – spółka Jawna, Lublin 20-468, ul. Energetyków 14 97,90
4 BONDER Sp. z o.o. Piaseczno 05-500 ul. Jana Pawła II 41 75,08
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu wykluczono i następnie odrzucono ofertę Nr 1 na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy w związku z art. art. 89 ust. 1 pkt. 5, ze względu na brak wpłaty wadium.

4. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-12-06
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa