Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zmiana ogłoszenia o zamówienie na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego - znak: ZP.3431/28/2010

2010-11-12 16:56:06
Numer ogłoszenia: 367212 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349980 - 2010 data 28.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
* W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, Biuro Obsługi Interesanta pok. 111..
* W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, Biuro Obsługi Interesanta pok. 111..

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych