Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » zawiadomienie o wyborze ...

zawiadomienie o wyborze oferty na kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego

2010-11-10 13:42:19
Numer sprawy: ZP.3431/25/2010 Łęczna, 2010-11-10


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


dot.: Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.
CPV: , CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 2 953 992,03 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego tj: Bank Pocztowy SA
w Bydgoszczy Wydział Sprzedaży V O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-002 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba pkt w kryterium ceny Razem
1. Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział Lublin, ul. Dolna 3-go Maja 3,
20-079 Lublin 94,03 94,03
2. Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy Wydział Sprzedaży V O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-002 Lublin 100,00 100,00
3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, ul. Watykańska 7, 20-538 Lublin 95,09 95,09

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa