Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana ogłoszenia na Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego - ZP.3431/32/2010

2010-11-05 20:20:53
Numer ogłoszenia: 359920 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 350004 - 2010 data 28.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
* W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.11.2010 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 a, pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..
* W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.11.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 a, pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna