Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetrargu nr 1 na dostawę tablic rejestracyjnych

2010-11-04 14:22:03
Łęczna, dnia 2010-11-04

ZP.3431/30/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 1


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.

W imieniu Starosty Łęczyńskiego, kierownika Zamawiającego pn. Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 4 listopada 2010r. do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów:


1. Czy w związku z zapisem w SIWZ pkt 9 ust. 2 (tabela) informacji na temat: „wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem niniejszego przetargu – podobnych dostaw zawierający dane…” Zamawiający zechciałby dokonać zmiany SIWZ, polegającej na skreśleniu fragmentu zapisu „…lecz nie krócej niż rok..” ?

W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad. 1.
NIE. Zamawiający wymaga doświadczenia minimum 1 roku od wykonawcy przystępującego do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie w zakresie realizacji podobnych dostaw. Nie jest to okres, który utrudnia przystąpienie do przetargu firmom posiadającym wymagany staż prowadzenia tego typu działalności, a gwarantuje Zamawiającemu rzetelną realizację zadania. Nie jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż obowiązuje wszystkich wykonawców spełniających tego typu niezbyt wygórowane kryteria udziału w postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa