Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie grupowe

2010-10-28 14:51:07
Numer sprawy: ZP.3431/27/2010 Łęczna, 2010-10-28

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, MAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 302 688,00 złotych brutto złotych brutto, następnie zwiększył kwotę przeznaczoną na udzielenie zamówienia do kwoty wartości oferty zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Lublin, ul. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
1. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ważną, nie podlegającą odrzuceniu ofertę:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny – waga 10 % Liczba pkt w kryterium wysokość świadczeń – waga 80 % Liczba pkt w kryterium zaakceptowanie dodatkowych klauzul – waga 10 %
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Lublin, ul. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin 10,00 130,4 13,6
Suma uzyskanych punktów łącznie 154,00, wartość oferty: 335 664,00 PLN przez okres 4 lat trwania zamówienia, składka miesięczna za osobę 63,00 PLN

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
___________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych