Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi nr 3 do przetargu na kredyt długoterminowy

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2010-10-26

ZP.3431/25/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 3


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 3 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25 października 2010r. do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku:
Prosimy o udostępnienie:
1. opisowego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010,
2. podanie wartości zrealizowanych dochodów własnych na dzień 30.09.2010r.,
3. wskazanie źródeł dochodów majątkowych i przedmiotów wydatków majątkowych na dzień 30.09.2010r.,
4. zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania oferty do dnia 15 listopada 2010r.

W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad. 1.
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 21.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html

Ad. 2.
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 26.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html

Ad.3.
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 26.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html

Ad.4.
Przesuwa się termin składania oferty z dnia 02.11.2010r. godzina 10:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 02.11.2010r. godzina 10:20
- do dnia 04.11.2010r godzina 10:00 składanie ofert i dnia 04.11.2010r. godzina 10:20 otwarcie ofert. W związku z tym ulegają zmianie zapisy siwz w tym zakresie jak w załączonych dokumentach dotyczących zmiany ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków