Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 980/2010 ...

Uchwała nr 980/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 października 2010r.

2010-10-22 15:05:27

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokali będących w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego.

Uchwała nr 980/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 20 października 2010r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokali
będących w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 564 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§1
Przeznacza się do dzierżawy na okres do lat 3 lokal oznaczony numerem 322
o pow. 15,26 m2 usytuowany na III piętrze w budynku A-300, położonym w Łęcznej, przy
ul. AL. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej nr 2604/3 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie urządzona jest KW nr LU1I/00108816/8, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Andrzej Dyczewski ....................

2. Andrzej Grzesiuk .................... Adam Niwiński

3. Bogusław Janociński ....................

4. Piotr Jastrzębski ....................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron