Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu nr 4 na ubezpieczenia grupowe

2010-10-19 14:49:08
Łęczna, dnia 2010-10-19

ZP.3431/27/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 4


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego

W imieniu Starosty Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 4 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15 października 2010r. (piątek ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego:


1. Załącznik nr 3 do SIWZ ( Program ubezpieczenia) punkt II.10. Dopuszczalne karencje. Zamawiający w poprzedniej wersji Załącznika wskazał dopuszczalną karencję na urodzenie dziecka – 9 miesięcy. Taki zapis jest naszym potrzebny i istotny. Prosimy tylko o dopracowanie czy karencja dotyczy także martwego urodzenia dziecka ( pkt 13 tabeli świadczeń ) ?
2. Załącznik nr 3 do SIWZ ( Program ubezpieczenia) punkt II Założenia, pkt 15. Czy Zamawiający wymaga zagwarantowania w ofercie prawa Ubezpieczonych do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia z gwarancją dożywotnią: zakresu świadczeń, wysokości świadczeń oraz składki? Prosimy o podanie zakresu świadczeń, wielkości świadczeń oraz składkę jakie muszą być zagwarantowane dla Ubezpieczonych w ofercie. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający podał, iż wysokość składki i świadczeń jest zgodna z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Złącznik nr 1 do SIWZ określa wysokość składki i świadczeń w ubezpieczeniu pracowniczym, grupowym obowiązującym pracowników. Pytanie tyczyło wysokości składki i świadczeń dla osób, które podejmują kontynuację po ustaniu stosunku pracy z Zamawiającym. Prosimy również o podanie obecnych warunków indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ ( Program ubezpieczeń ) punkt I.7.

W odpowiedzi informujemy:

Ad. 1 ) Przywracamy zapis w załączniku nr 3 do siwz (Program ubezpieczenia) punkt II.10 w zakresie dopuszczalnej karencji na urodzenie dziecka – 9 miesięcy; karencja dotyczy także urodzenie martwego dziecka.
Ad. 2) Kontynuacja ubezpieczenia na niezmienionych i nie gorszych od obecnych warunkach. Maksymalna składka za kontynuację ubezpieczenia to 5 zł za każde 1000 zł sumy ubezpieczenia w pełnym zakresie kontynuacji ubezpieczenia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron