Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Polityka jakości

2021-01-04 09:16:46

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2018 z dnia 22.01.2018

Bezpieczeństwo Naszych Pacjentów i Nasze najwyższą wartością.
Politykę Jakości realizujemy działaniami w ramach wprowadzonego systemu zarządzania jakością który spełnia wymagania EN ISO 9001:2015 przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa Szpitala oraz udziale wszystkich pracowników w zakresie świadczeń zdrowotnych, tak aby zadowolenie pacjentów/klientów dawało nam satysfakcje i przyczyniało się do rozwoju oraz umacniania pozycji naszego Szpitala na rynku usług zdrowotnych.
Cele SZJ osiągamy poprzez:
• zagwarantowania pacjentom/klientom starannej usługi zdrowotnej
• wykorzystania wiedzy o potrzebach pacjentów/klientów do doskonalenia świadczonych usług zdrowotnych,
• kształtowania wśród pracowników przekonania o znaczeniu SZJ oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług zdrowotnych,
• prowadzenia w uzasadnionych przypadkach analizy ryzyk i szans w odniesieniu do procesów biznesowych,
• motywowania pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanych usług zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą,
• świadomego przestrzeganie zasad ustanowionego SZJ,
• przestrzegania przepisów prawnych,
• systematycznego identyfikowania zagrożeń, analizowania ich i podejmowania niezbędnych działań,
• prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
Zobowiązujemy się do zachowania zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami EN ISO 9001:2015 do jego ciągłego doskonaleni i skuteczności.

Zapewniamy, że Polityka SZJ i jej cele są zrozumiałe, wprowadzone i utrzymywane w SPZOZ w Łęcznej.

Dyrektor SPZOZ w Łęcznej

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron