Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZOL w Puchaczowie

2018-05-12 14:07:19
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Puchaczowie
ul. Partyzantów 9
21-013 Puchaczów
Tel. 81 757 90 77
w godz. 8.00 - 14.00


Wymagane dokumenty:
1. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
2. wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia
świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent,
wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby
przewlekłej, który w ocenie wg. zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0
do 40 pkt.)
3. wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie,
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5. aktualna decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.
6. oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL-u o wyrażeniu
zgody na potrącenie opłaty za pobyt w ZOL-u przez właściwy organ
emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL pobiera się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
tel. 81 752 63 10

Skierowanie do ZOL wydaje w drodze decyzji Starosta Łęczyński.
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 a
21-010 Łęczna
tel. 81 752 64 12

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2022 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron