Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Łęcznej

2022-07-17 14:00:37

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, 63 łóżkowym, zapewniającym całodobową opiekę pacjentom przewlekle chorym, którym stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym, a nie wymagają oni hospitalizacji. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, wymagające stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, którzy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych.
O miejsce w ZOL nie mogą ubiegać się osoby, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
Celem pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja, usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.
Pacjenci w ZOL mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską oraz opiekuna medycznego
Zapewnione są również konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjent wymagający hospitalizacji jest przenoszony do oddziału szpitalnego.
Podczas leczenia w oddziale szpitalnym pacjent ma zagwarantowany powrót do ZOL do 15 dni hospitalizacji , bez konieczności ponownego składania wniosku.
Ponadto podczas pobytu pacjenta w Zakładzie rodzina może wystąpić z wnioskiem o udzielenie przepustki w wymiarze 10 % czasu pobytu chorego w ZOL.
Personel pracujący w ZOL posiada wysokie kwalifikacje do sprawowania kompleksowej opieki nad przewlekle chorymi.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oferuje swoim podopiecznym terapię zajęciową, która ma na celu aktywizację naszych podopiecznych oraz budowanie ich poczucia samoakceptacji. Zajęcia terapii zajęciowej mają na celu wyeliminowanie poczucia izolacji i osamotnienia. Terapia zajęciowa jest dobrowolna i realizowana poprzez następujące czynności:
• Zajęcia plastyczne, np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu;
• Codzienne spacery i zabawy ruchowe – także w sezonach jesiennych i zimowych
• Angażowanie podopiecznych w czynności związane z codziennym życiem. Pobudzanie zaradności i usamodzielnianie;
• Nauka współżycia w grupie i środowisku;
• Organizowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych we współpracy z GOK, szkołą i przedszkolem;
• Uczestnictwo w Mszy Świętej.
W ZOL zatrudniona jest fizjoterapeutka oferująca podopiecznym ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynne, izometryczne, korekcyjne, nauka chodu, PNF, terapia manualna.
Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym finansowany jest przez NFZ i pacjenta, który ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania
W ZOL obowiązuje kolejka oczekujących na przyjęcie.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków