Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Projekt Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Łęcznej

2023-01-04 10:54:40

Informacja o Projekcie

Finansowanie
Decyzja Ministerstwa Finansów nr 5/2022 w sprawie finansowania Projektu pn. Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Łęcznej z dotacji celowej w wysokości 7 726 360 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
Wkład własny to 2 298 640,00 zł.
Całkowitą koszt zadania inwestycyjnego wynosi 10 025 000,00 zł.

Termin realizacji Projektu
Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Łącznej zostanie wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Założenia Projektu
Najważniejsze założenia projektu to wytycznie dwóch stref i dróg komunikacji. Jedna przeznaczona będzie dla osób, z objawami chorób zakaźnych, a druga pozostałych pacjentów potrzebujących doraźnej i specjalistycznej pomocy medycznej. W oddziale ratunkowym powstanie także niezależne od szpitalnego zaplecze diagnostyczne, gdzie będzie można wykonać badania rtg, usg i tk (tomografia komputerowa). To oznacza, że wszystkie badania planowe w szpitalu będą wykonywane bez opóźnień, zgodnie z harmonogramem, bo nie będą musiały być wykorzystywane do pilnej diagnostyki osób, które trafią na SOR. Po rozbudowie SOR będzie większy o 340 mkw.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych