Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Geriatria - zakres działania

2022-06-25 10:48:19
Informacje ogólne
W oddziale pracuje młody, wysoko wykwalifikowany zespół lekarski. Sprawujemy całodobową opiekę medyczną nad pacjentami po ukończeniu 60 roku życia. W większości przypadków są to chorzy z wielochorobowością, leczeni przez kilku specjalistów, a tym samym stosujący polipragmazję. Dużą grupę na oddziale geriatrycznym stanowią pacjenci z zespołami otępiennymi. Tacy chorzy stanowią dla współczesnego świata medycznego wyzwanie, nad którymi opieka i leczenie w środowisku domowym jest bardzo trudna lub czasem niemożliwe.
Najważniejszym celem opieki geriatrycznej jest przywrócenie w miarę możliwości dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego utrzymanie na dobrym poziomie, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom.

Duży nacisk kładziony jest na poprawę sprawności ruchowej oraz zminimalizowanie dolegliwości bólowych często obecnych u osób w wieku podeszłym. Działania te mają zapewnić niezależność starszego pacjenta w zakresie samoobsługi oraz opóźnić okres pojawienia się niepełnosprawności lub też pogłębienia już istniejącej.
Zwracamy również dużą uwagę na problem polipragmazji i dążymy do ograniczenia ilości zażywanych leków do niezbędnego minimum, co ogranicza ich wzajemne interakcję i zwiększa skuteczność wywiązywania się z zaleceń przez pacjenta.
W naszych działaniach dążymy do wydłużenia i ulepszenia komfortu życia ludzi w wieku podeszłym poprzez zminimalizowanie dyskomfortu wpływającego na codzienne funkcjonowanie.

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci w trybie planowym ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty po wcześniejszym umówieniu terminu przyjęcia.

Całościowa ocena geriatryczna
Poza postępowaniem ściśle medycznym (diagnostyczno- leczniczym) w oddziale prowadzi się całościową ocenę geriatryczną chorego, przy udziel lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psycholog. Przeprowadzona ocena pozwala na przygotowanie chorego oraz jego opiekunów do kontynuacji rozpoczętego procesu terapeutycznego oraz adaptację do powrotu do środowiska domowego.

Wsparcie psychologiczne dla pacjenta i opiekunów

Zarówno pacjent jak i jego rodzina mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Potrzebę w tym zakresie należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce oddziałowej, którzy taką konsultację zorganizują.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron