Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Finansowanie i wartość Projektu

2020-05-24 22:35:10
Wartość całego Projektu wynosi 2 309 196,78 zł, z czego dofinansowanie to 2 078 277,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich to 1 962 817,26 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Program polityki zdrowotnej.
Uzyskane środki są przeznaczone na przeprowadzenie wykładów informacyjnych i edukacyjnych oraz realizację badań w kierunku wykrywania zakażeń bakterią Borrelia burgdorfei. W ramach Projektu będzie można przebadać 8400 osób z województwa lubelskiego. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a SPZOZ Łęczna została podpisana dnia 19.12.2019 roku.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa