Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Cele Projektu

2018-09-01 23:41:03

Głównym celem Projektu jest informatyzacja w sektorze ochrony zdrowia polegająca na rozbudowie oraz zakupie infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji, w tym aplikacji i systemu baz danych. Mają one zapewnić poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komórek elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia oraz rozwój e-usług publicznych.
Projekt ma zapewnić lepszą obsługę pacjentów na etapie rejestracji, odbioru wyników badań, korzystania z dokumentacji medycznej.
Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do informacji medycznej dla pacjentów wnioskodawcy, poprawy jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, podniesienia efektywności ekonomicznej wnioskodawcy, a także usprawnienia procesu bieżącego zarządzania ochroną zdrowia.

Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez wzrost liczby e - usług oraz zwiększenie stopnia cyfryzacji procesów realizowanych przez wnioskodawcę.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron