Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Certyfikat akredytacyjny 2014/67

2018-09-07 09:13:00

SPZOZ w Łęcznej uzyskał certyfikat akredytacyjny i znakiem Q będzie mógł się posługiwać przez 3 lata. Dokument podpisany przez Ministra Zdrowia został przesłany do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W wyniku dokonanej oceny punktowej szpital uzyskał 88 % możliwych do zdobycia punktów w zakresie standardów akredytacyjnych. Do udzielenia akredytacji niezbędne jest zebranie co najmniej 75% liczby punktów. Najwyższa ocena spełnienia standardów akredytacyjnych wynosi 100%.Najwyżej oceniony szpital w Polsce otrzymał 98%.
Na okres obowiązywania certyfikatu przyznawane jest prawo posługiwania się logo Q.
Do pożądanych efektów wynikających z akredytacji możemy zaliczyć:
• Wzrost wiarygodności szpitala
• Poprawa jakości opieki nad pacjentem
• Obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala
• Usprawnienie obiegu dokumentacji
• Wzrost wizerunku szpitala
• Zapewnienie sprawności aparatury medycznej
• Lepsza koordynacja pracy wewnątrz jednostki
• Usprawnienie komunikacji w szpitalu
• Polepszenie komfortu pracy pracowników medycznych
• Skuteczne identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów
• Sprzyjanie konkurencyjności szpital.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa