Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Kiedy wzywamy pogotowie

2014-10-11 14:20:29
Bezpłatne numery telefonów pogotowia ratunkowego:
tel. 999
tel. 112 - telefon komórkowy

Kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe?
- w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, tj. nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wypadku,
- nie należy wzywać karetki do zachorowania typu: grypa, angina, przeziębienie, gorączka, biegunka, zapchanie cewnika dopęcherzowego.
W razie, gdy chory nie może sam dotrzeć do ambulatorium lub jego stan na to nie pozwala może otrzymać pomoc lekarską w ramach Wyjazdowej Opieki Lekarskiej.

Wzywając pogotowie należy podać dyspozytorowi
- imię i nazwisko,
- krótki dokładny opis sytuacji: co się stało, ile osób wymaga pomocy, jakie są obrażenia, objawy i w jakim wieku są osoby które potrzebują pomocy,
- dokładny adres, najkrótsza droga dojazdu,
- miejsce oczekiwania na karetkę: jeżeli to możliwe - podać miejsce charakterystyczne - szkoła, przystanek autobusowy, kościół, posterunek policji itp.).
- numer telefonu osoby wzywającej,

Jak reagować, gdy oczekujemy na karetkę?
Udzielić choremu pierwszej pomocy, jeżeli takie działanie zaleci (po telefonicznym zgłoszeniu o wypadku, chorobie) lekarz pogotowia lub dyspozytor.
Należy przygotować karty informacyjne z leczenia (jeżeli pacjent takie posiada), sporządzić spis leków, które przyjmował chory. Niezbędny będzie również dokument tożsamości chorego oraz dokument ubezpieczenia.

Dokąd przewożony jest pacjent?
Do najbliższego szpitala, który pełni dyżur lub - zgodnie z życzeniem pacjenta do innego szpitala pod warunkiem, że w danym dniu są tam wolne miejsca (ale tylko w rejonie działania karetki), oprócz chorego do karetki może wsiąść opieka chorego dziecka lub osoby chorej psychicznie. Odpowiedzialność lekarza pogotowia kończy się z chwilą przekazania pacjenta zespołowi lekarskiemu oddziału ratunkowego.

Czy świadczenia pogotowia ratunkowego są płatne?
Gdy dochodzi do zagrożenia zdrowia i życia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego czy też transporty do szpitala chorych z dysfunkcją ruchu.

Płatne natomiast są wyjazdy do osób nieubezpieczonych, transporty chorego do szpitala bez zlecenia, transport chorego do szpitala na zlecenie lekarza POZ, częściowo lub w całości - zgodnie z określonym stopniem niepełnosprawności osoby transportowanej.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www