Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Projekt: Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym

2013-11-05 10:50:34

Finansowanie
Projekt jest finansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.
Partnerzy Projektu
Partner wiodący (wnioskodawca): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Ponadto: Miejski Szpital w Łucku, Miasto Uściług, Powiat Łęczyński, Gmina Ludwin.
Wartość Projektu
Całkowite kwalifikowalne koszty Projektu szacuje się na 1 334 983,95 EUR (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy euro i dziewięćdziesiąt pięć eurocentów).
Najważniejsze cele projektu
1) Poprawa jakości i skuteczności leczenia w głębokich oparzeń polsko-ukraińskiego pogranicza,
2) zwiększenie zdolności w ośrodkach odpowiedzialnych za leczeniu głębokich oparzeń w polsko-ukraińskiej strefy przygranicznej, np. zakup sprzętu i urządzeń medycznych;
3) Zwiększenie wiedzy i podnoszenie świadomości polsko-ukraińskich obywateli strefy granicznej i instytucji w profilaktycznej opieki zdrowotnej i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących głębokich oparzeń i odmrożeń.
Efekty projektu
M.in.: - zakup wyposażenia Wschodniego Centrum Oparzeń w Łęcznej
w celu zwiększenia zdolności WCOiCHR w leczeniu głębokich poparzeń u dorosłych, ale także leczenie dzieci. W założeniu działania długoterminowego jest utworzenie pierwszego specjalistycznego centrum oparzeń dla dzieci.
- zmiana wyposażenia szpitala w Łucku
- zakup sprzętu medycznego dla placówek medycznych w Ludwinie i Uściługu
- opracowanie mapy drogowej umożliwiającą współpracę w leczeniu oparzeń w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy. Mapa drogowa będzie zgodna z regionalnymi planami działania ratownictwa medycznego systemów w Polsce i na Ukrainie. Zostanie opracowana wspólnie przez ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. Realizacja tego zadania będzie trwała 8 miesięcy i to jest jedno z pierwszych działań rozpoczynających projekt.
- seminaria i staże dla lekarzy na temat metodologii i leczenia głębokich oparzeń w Polsce i na Ukrainie. Staże dla ukraińskich lekarzy w Łęcznej.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych