Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Szpitalny Oddział Ratunkowy

2012-12-06 00:35:54

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Łęcznej to jednostka Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego. Zapewnia on pomoc medyczną w przypadku zagrożenia życia i zdrowia u dzieci i dorosłych. Obok szpitala zlokalizowane jest lądowisko dla helikopterów, co umożliwia transport chorych drogą lotniczą.
1. Zadania SOR to:
- podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia niezależnie od etiologii;
- stabilizacja i prowadzenie czynności ratujących życie;
- wstępna diagnostyka oraz zapoczątkowanie leczenia definitywnego;
- przygotowanie pacjenta do dalszego leczenia w innych oddziałach szpitala;
- współdziałanie z regionalnym Centrum Powiadamiania Ratunkowego i udział w opracowaniu regionalnego planu zabezpieczenia szpitala na wypadek nagłych zagrożeń;
- przyjmowanie pacjentów w trybie planowym, ze skierowaniami, na wszystkie oddziały szpitala zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Praca w oddziale trwa cała dobę i jest zabezpieczana przez lekarzy specjalistów:
medycyny ratunkowej, chirurgii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy
innych specjalności oddziałów szpitala na zasadzie konsultacji.
3. Jeżeli szpital nie dysponuje wolnymi łóżkami lub właściwym - ze względu na charakter schorzenia - oddziałem szpitalnym, a chory wymaga hospitalizacji, lekarz dyżurny SOR kieruje pacjenta, po uzgodnieniu miejsca, do właściwego szpitala.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków