Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Baza ofert » Muzea, zabytki » Zabytki gminy Milejów

Baza ofert

Zabytki gminy Milejów

2015-08-07 22:11:23 Dwór Steckich w Łańcuchowie Przez gminę przepływa rzeka Wieprz, wzdłuż której utworzono Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Dobra milejowskie na przestrzeni wieków należały do wielu wybitnych rodzin szlacheckich i magnackich. Posiadający w XVI wieku prawa miejskie Łańcuchów wraz z niedalekim Jaszczowem stanowiły w czasach reformacji silny ośrodek ruchu ariańskiego. Milejów to jedyna gmina powiatu znajdująca się na trasie linii kolejowej (Lublin – Chełm).

Dwór w Milejowie – piętrowy, drewniany budynek został wzniesiony w 1903 roku przez Antoniego Rostworowskiego. Nieco niżej, nad Wieprzem, znajduje się gorzelnia.

Kapliczka św. Jana Nepomucena – murowana na początku XX wieku – wchodzi w skład zespołu dworskiego.

Cukrowania w Milejowie powstała w 1907 roku jako spółka akcyjna. W skład zarządu spółki wchodzili okoliczni ziemianie. Jednocześnie z cukrownią wybudowano dwa domy pracownicze. Po wojnie powstał tu zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milejowie – zbudowany w stylu eklektycznym – wzniesiony został w latach 1855-1859. Jego fundatorami byli Helena z Suffczyńskich Chrapowiecka oraz Stanisław i Antoni Rostworowscy. W latach 1990-1996 kościół rozbudowano. Obok świątyni znajduje się dzwonnica z trzema dzwonami. Część ogrodzenia stanowi mur z żelazną bramą z okresu powstania kościoła.

Cmentarz w Milejowie, na którym znajduje się grób nieznanego żołnierza z 1939 roku, jak również grób powstańca styczniowego – Romualda Kostkowskiego.

Krzyż Niepodległościowy w Milejowie usypany został przez mieszkańców Milejowa i Jaszczowa w latach 1918-1919.

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie reprezentuje styl barokowo-klasycystyczny. Zbudowany został dzięki fundacji Józefa i Anny Suffczyńskich. Obok świątyni stoją dwie murowane dzwonnice. Całość ogrodzona jest murem z żelazną bramą, które podobnie jak kościół pochodzą z początku XIX wieku.W miejscowości cmentarz parafialny ze starymi nagrobkami oraz cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej.

Dwór murowany z 1903-1904 roku w Łańcuchowie powstał dzięki Marii i Janowi Steckim, wzniesiony został w stylu zakopiańskim, według projektu Stanisława Witkiewicza. Budowlę otacza park. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną.

Kurhan w Łańcuchowie kryje szczątki żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych w 1915 roku. Tuż przy kurhanie – kamienne nagrobki dowódców niemieckich.

Dwór w Jaszczowie – drewniany, parterowy budynek wybudowany na początku XIX wieku – należał m.in. do gen. Kickiego, który zginął w bitwie pod Ostrołęką podczas powstania listopadowego.

Szpital w Jaszczowie to murowany budynek pochodzący z początku XX wieku. Pierwotnie zlokalizowany był tu dwór, następnie karczma, a od okresu międzywojennego do niedawna znajdował się tutaj szpital.

Kapliczka w Jaszczowie – murowana, posiadająca cechy stylu barokowego, zwieńczona jest niezidentyfikowaną figurą. Wzniesiona została w XVIII wieku, prawdopodobnie wówczas, gdy we wsi panował „pomór”. Postawiona przy drodze do Łysołajów.

Dwór w Łysołajach – murowany, reprezentujący styl eklektyczny – wybudowany został ok. 1904 roku przez Tomasza Popławskiego. Posiada wspaniałe tarasy widokowe. W najbliższym otoczeniu dworu na uwagę zasługują: kaplica murowana z 1934 roku oraz kordegarda, również z początku XX wieku, która przylega do murowanego ogrodzenia z bramą. Obecnie znajduje się tutaj zakład opiekuńczo-leczniczy, nie udostępniany do zwiedzania.

Cmentarz wojenny w Łysołajach z mogiłami żołnierzy z czasów I wojny światowej usytuowany jest przy przejeździe kolejowym.

Cmentarz wojenny w Maryniowie to miejsce pochówku żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich poległych w czasie I wojny światowej.

Pomnik w Kol. Ostrówek – odsłonięty w 1986 roku – postawiony został ku czci 24 mieszkańców wsi zamordowanych przez Niemców w 1944 roku. Wieś została wówczas spacyfikowana przez okupanta za współpracę z partyzantami.

Mogiła partyzantów w Majdanie Siostrzytowskim jest okazałym pomnikiem powstałym w latach 90. XX wieku z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy AK. W zbiorowej mogile spoczywa 17 partyzantów z poakowskiego oddziału „Zawiei”.

Cmentarz wojenny w Zalesiu z mogiłami żołnierzy polskich, niemieckich i rosyjskich pochodzi z okresu I wojny światowej.

Kopiec w Klarowie kryje mogiłę powstańców styczniowych z 1863 roku. Znajduje się przy wjeździe do lasu, okolony jest drzewami, wśród których umieszczony został krzyż.

Mapa

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron