Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Baza ofert » muzea-zabytki

Baza ofert

Muzeum w Zawieprzycach

2017-05-24 09:56:53 Muzeum mieści się w zabytkowym lamusie na terenie zespołu parkowo – pałacowego w Zawieprzycach. Zawieprzycki lamus na terenie zespołu pałacowo-parkowego z ruinami zamku z czasów Jana III Sobieskiego to obecnie siedziba grupy historycznej - Chorągwi Zamku w Zawieprzycach. W niewielkim muzeum grupa zgromadziła m.in. broń i stroje z epoki, dzięki którym można lepiej poznać i zrozumieć czasy w których żyli Jan III Sobieski i jego przyjaciel - właściciel zamku w Zawieprzycach - Atanazy Miączyński. ... »

Izba Tradycji i Izba Regionalna w Cycowie

2015-08-07 22:05:22 Bitwa Cycowska, która miała miejsce 16.08.1920 r. przeszła do historii jako przykład zwycięstwa polskiej kawalerii nad bolszewikami. Decydującą rolę odegrał tu 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Izba Tradycji w swoich zbiorach posiada pisma i artykuły dokumentujące dzieje 7 Pułku, unikalne fotografie, odznaczenia i ordery, dyplomy, książeczki wojskowe, literaturę na temat bitwy pod Cycowem i bitwy warszawskiej oraz czasopisma kawaleryjskie. W Izbie Regionalnej zgromadzono zabytkowe sprzęty codziennego użytku, które przekazali mieszkańcy gminy Cyców. ... »

Zabytki gminy Cyców

2009-07-31 07:57:08 Kościół w Świerszczowie, fot. S. Turski Gmina Cyców jest największą gminą powiatu łęczyńskiego. Nazwa wywodzi się najprawdopodobniej od produkowanego tu w dawnych czasach sukna, zwanego „cycem”. Teren ten zamieszkiwała ludność zróżnicowana pod względem narodowościowym, kulturowym i religijnym: Polacy, Niemcy, Rusini, Żydzi. Na terenie gminy znajduje się niezwykle cenne przyrodniczo i zarazem największe jezioro Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: Uściwierz (ok. 284 ha) oraz rezerwaty: „Świerszczów” i „Ciesacin”. Gmina graniczy z Poleskim Parkiem Narodowym. ... »

Zabytki gminy Ludwin

2009-03-29 20:10:04 Północna część gminy leży w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie i jego otuliny, część wschodnia wchodzi w skład Poleskiego Parku Narodowego. Na terenie gminy znajdują się najatrakcyjniejsze pod względem rekreacyjnym jeziora Pojezierza: Piaseczno, Rogóźno, Łukcze i Zagłębocze. Są one chętnie odwiedzane zarówno przez amatorów kąpieli i sportów wodnych, jak i przez wędkarzy. W pobliżu jez. Piaseczno znajduje się rezerwat „Brzeziczno”. ... »

Zabytki gminy Łęczna

2016-05-30 09:19:40 Ratusz w Łęcznej Gmina Łęczna – zajmująca malownicze tereny w widłach Wieprza i Świnki – to brama wiodąca na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Położona na jej terytorium Łęczna to jedyny ośrodek miejski w powiecie łęczyńskim. W granicach gminy znajduje się – rozciągający się od Łańcuchowa do Zawieprzyc – tzw. łęczyński przełom Wieprza, najbardziej urokliwy odcinek Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, uznawany za jeden z najpiękniejszych krajobrazowo zakątków Lubelszczyzny. ... »

Zabytki gminy Milejów

2015-08-07 22:11:23 Dwór Steckich w Łańcuchowie Przez gminę przepływa rzeka Wieprz, wzdłuż której utworzono Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Dobra milejowskie na przestrzeni wieków należały do wielu wybitnych rodzin szlacheckich i magnackich. Posiadający w XVI wieku prawa miejskie Łańcuchów wraz z niedalekim Jaszczowem stanowiły w czasach reformacji silny ośrodek ruchu ariańskiego. Milejów to jedyna gmina powiatu znajdująca się na trasie linii kolejowej (Lublin – Chełm). ... »

Zabytki gminy Puchaczów

2015-08-07 22:12:32 Kościół w Puchaczowie Puchaczów otrzymał prawa miejskie w 1527 roku od króla Zygmunta I Starego. Lokowany na prawie niemieckim, uzyskał przywileje na trzy jarmarki doroczne i targ cotygodniowy. Za aktywny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym Puchaczowowi odebrano prawa miejskie. Właściciele dóbr w Bogdance, bracia Bogdanowiczowie, zasłynęli jako przywódcy walk o niepodległość kraju. ... »

Zabytki gminy Spiczyn

2015-08-07 22:13:09 Ruiny zamku w Zawieprzycach Gmina Spiczyn leży w zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, przy ujściu Bystrzycy do Wieprza. Część jej obszaru wchodzi w skład Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, usytuowanego w malowniczej dolinie meandrującego Wieprza. Obszary chronione, czyli Park i otulina Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, stanowią 32% obszaru gminy. ... »

Zabytki w okolicy

2015-08-07 22:17:17 Turyści, którzy chcą spędzić w regionie trochę więcej czasu mają z Powiatu Łęczyńskiego doskonałą bazę wypadową do zwiedzania okolic. W promieniu ok. 50 km od Łęcznej znajduje się wiele atrakcji turystycznych: pełen zabytków Lublin, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, podziemia kredowe w Chełmie, Poleski Park Narodowy, Włodawa. Zmotoryzowani turyści bez trudu dotrą też do Nałęczowa, Puław, Janowca i Kazimierza Dolnego. ... »

Zabytki Lubelszczyzny

2015-08-07 22:18:54 Lublin - Zamek Lubelszczyzna jest obszarem bardzo atrakcyjnym turystycznie, posiada bogatą i różnorodną spuściznę kulturową, walory krajobrazowe, uzdrowiskowe i należy do regionów najczystszych ekologicznie. Znaczącym walorem dla turystyki są obiekty o szczególnej randze – muzea i miejsca martyrologii oraz miejsca pielgrzymkowe – sanktuaria katolickie i prawosławne, a także kultywowane na niektórych obszarach - przejawy tradycyjnej kultury ludowej. ... »

1

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych